Termeni și Condiții

Ultima modificare: 29.06.2021

 

Dispoziții generale

1.1. Platoforma nu ofera Credite de Educație Medicală Continuă, cu excepția cazurilor în care se specifică altfel în mod explicit de către o Instituție care acordă Credite de Educație Medicală Continuă.

 

1.2. Platforma Www.medplatform.md  este o resursă profesională de informare și formare medicală, care reprezintă o colecție de pagini web disponibile utilizatorilor în spațiul virtual la adrese www.medplatform.md

 

1.3. Orice persoană înregistrată ca Utilizator pe Site primește acces la materialele informaționale prezente pe site.

 

1.4. Utilizatorul site-ului (denumit în continuare Utilizator) este o persoană care s-a înregistrat pe site și accesează site-ul prin internet.

 

1.5. Vizitator al site-ului (în continuare - Vizitator) - o persoană care accesează site-ul prin Internet, dar nu este înregistrată pe site .

 

1.6. Titularul drepturilor de autor al site-ului este Fundația Medicală ” Valeriu Ghereg ”

 

1.7. Partea închisă a site-ului este considerată a fi materiale cu drepturi de autor: articole științifice și medicale, materiale video etc. Aceste materiale sunt disponibile pentru examinare completă numai pentru utilizatorii înregistrați. În partea deschisă, utilizatorii și vizitatorii site-ului se pot familiariza cu materialele site-ului care nu conțin conținut științific și medical: știri, recenzii, analize, documente de reglementare.

 

1.8. Contul personal al utilizatorului (în continuare - Cont personal) - spațiul virtual al utilizatorului de pe Site, atribuit acestuia prin înregistrare. Pentru a vă înregistra pe site, se utilizează adresa de e-mail a utilizatorului, parola atribuită, numele, afilierea profesională și geografică. Toate acțiunile efectuate prin intermediul Contului personal sunt considerate a fi fost efectuate de către Utilizator, cu excepția cazului în care se dovedește altfel.

 

1.9. Acordul utilizatorului (denumit în continuare Acord) este un acord de ofertă publică. Acest Acord este un document obligatoriu din punct de vedere juridic încheiat între Utilizator și Titularul drepturilor de autor ale site-ului.

 

1.10. Înregistrarea utilizatorului fără familiarizarea cu acordul nu este permisă. Acordul intră în vigoare din momentul înregistrării utilizatorului pe site și se extinde pe o perioadă nedeterminată.

 

1.11. Acordul este postat pe WWW.MEDPLATFORM.MD și poate fi modificat în orice moment de către Titularul drepturilor de autor unilateral, fără o notificare prealabilă. Utilizatorul este obligat să se familiarizeze în mod independent cu versiunea modificată a prezentului Acord.

 

1.12. Toate disputele posibile între Utilizator și Titularul drepturilor de autor sunt soluționate în conformitate cu procedura stabilită de legislația în vigoare la locația titularului drepturilor de autor.

 

2. Drepturile și obligațiile Utilizatorului

2.1. După înregistrarea pe site, utilizatorul dobândește statutul de utilizator înregistrat și un cont personal. Utilizatorul se angajează să asigure în mod independent siguranța datelor de acces la Cont și măsuri pentru prevenirea accesului neautorizat de către persoane neautorizate la Cont.

 

2.2. Utilizatorul are dreptul de a utiliza funcționalul deplin al  site-ului în cadrul serviciilor furnizate acestuia și cu respectarea interdicțiile prevăzute în prezentul acord.

 

2.3. Utilizatorul se angajează:

 

- să nu colecteze, să nu copieze, să nu salveze, să nu reproducă, să nu multiplice, să distribuie date personale ale altor Utilizatori, indiferent de intențiile de utilizare a acestor date;

- să nu colecteze, să nu copieze, să nu salveze, să nu reproducă, să nu multiplice, să distribuie integral sau parțial sub nici o formă orice conținut informațional sau educațional oferit de platformă, indiferent de intențiile de utilizare a acestor date, fără a indică sursa și fără acordul scris prealabil al Titularului drepturilor de autor;

- să nu utilizeze oportunitățile oferite de site pentru orice corespondență în masă - publicitate, reclamă, campanie etc.;

- să nu mediatizeze, să nu facă publicitate de bunuri sau servicii în scopul obținerii de beneficii - orice publicitate comercială trebuie convenită cu Titularul drepturilor de autor;

- să nu întreprindă nicio măsură care ar putea împiedica alți Utilizatori să acceseze serviciile Site-ului (total sau parțial);

- să nu întreprindă nicio acțiune care ar putea interfera cu funcționarea normală a site-ului, precum și să nu încerce să obțină acces neautorizat la gestionarea site-ului și să efectueze orice acțiuni disponibile și/sau rezervate numai pentru titularului drepturilor de autor;

- să nu încalce cadrul legislativ în vigoare a Republicii Moldova utilizând oricare dintre posibilitățile oferite de Site (dacă Utilizatorul se află în afara Republicii Moldova, se obligă, de asemenea, să respecte legislația țării gazdă);

- nu va utiliza accesul la Site pentru propagandă sau agitație care incită la discriminare, ură și dușmănie pe criterii de vârstă, sex,  apartenență socială, etnică, națională, religioasă, rasă.

- este inadmisibilă și interzisă propagandă de violență sau război, superioritate socială, rasă, națională, etnică religioasă, lingvistică sau pe criterii de sex;

- să nu se prefacă că este  o altă persoană reală.

2.4. Utilizatorul consimte la utilizarea informațiilor personale într-o formă generalizată în scopul efectuării cercetărilor de marketing și primirii buletinelor informative, în ciuda faptului că adresele de e-mail nu vor fi transferate către terți.

 

2.5. Nicio activitate economică, financiară, comercială, publicitară sau de mediatizare a utilizatorilor din cadrul site-ului nu este posibilă fără aprobarea scrisă a titularului drepturilor de autor.

 

 

3. Drepturile și obligațiile deținătorului drepturilor de autor

3.1. Titularul drepturilor de autor oferă Utilizatorilor acces la toate materialele informaționale ale Site-ului cu posibilitatea de a comenta articole, videoclipuri și alte materiale educaționale.

 

3.2. Titularul drepturilor de autor al site-ului efectuează gestionarea curentă a site-ului, determină compoziția serviciilor site-ului, structura și aspectul acestuia, permite și restricționează accesul la site și exercită alte drepturi care îi aparțin.

 

3.3. Titularul drepturilor nu este responsabil pentru daunele aduse utilizatorului ca urmare a utilizării incorecte a conținutului site-ului și a refuzului de a respecta prezentul acord.

 

3.4. În cazul încălcării de către Utilizator a regulilor stabilite prin prezentul Acord, Titularul drepturilor de autor are dreptul de a suspenda sau bloca temporar sau permanent accesul Utilizatorului la Contul său personal, precum și de a șterge Contul personal fără avizul prealabil al utilizatorului și fără obligația de a explica raționamentele în baza cărora a fost luată decizia respectivă.

 

3.5. Titularul drepturilor de autor nu se ocupă de situațiile de conflict și de soluționarea litigiilor dintre utilizatori, dar își rezervă dreptul de a suspenda accesul unui utilizator înregistrat la contul său personal dacă există reclamații motivate cu privire la comportamentul utilizatorului.

 

3.6. Titularul drepturilor de autor se angajează să depună toate eforturile pentru a oferi utilizatorilor acces la site, dar nu garantează funcționarea neîntreruptă a acestuia. În cazul unei situații de urgență (dezastru natural, funcționare incorectă a furnizorului de internet, asistență tehnică etc.), precum și lucrări de reparații programate, Titularul drepturilor de autor nu garantează funcționarea neîntreruptă a resursei informaționale.

 

3.7. În cazul în care autoritățile Republicii Moldova adoptă acte juridice de reglementare care afectează în totalitate sau parțial funcționarea Site-ului, Titularul drepturilor de autor își rezervă dreptul, fără o notificare prealabilă, de a face orice modificare a funcționării Site-ului în vederea alinierii acestuia cu noile reguli.

 

3.8. Titularul drepturilor de autor nu este responsabil pentru discrepanța dintre serviciile așteptate de Utilizator și serviciile primite efectiv.

 

4. Condiții de utilizare a materialelor de pe Site

4.1. Reproducerea materialelor pe site este permisă numai sub rezerva restricțiilor stabilite de deținătorul drepturilor de autor, atunci când se specifică sursa materialelor utilizate și un hyperlink activ la pagina de pornire a site-ului www.medplatform.md ,sau la pagina pentru postarea material relevant, precum și indicarea sursei sub forma „Sursa: WWW.MEDPLATFORM.MD”.

 

4.2. Pentru a utiliza materiale pentru care sunt stabilite aceste restricții, este necesar acordul scris al Titularului drepturilor de autor.

 

4.3. Restricții și interdicții privind reproducerea materialelor de pe site:

 

4.3.1. Materiale postate pe site-ul WWW.MEDPLATFORM.MD, pentru care Titularul drepturilor de autor a stabilit restricții privind reproducerea gratuită: -accesul la care este furnizat numai utilizatorilor autentificați a site-ului;

 

- materiale publicate în secțiunile disponibile utilizatorului neautentificat, asupra căror este răspândit dreptul de autor.

- toate materialele de pe site reproduse în orice alt mod decât distribuția pe internet.

 

4.3.2. Este interzis:

 

Reproducerea materialelor de la alți titulari de drepturi (utilizatorul trebuie să rezolve problemele distribuției legale a acestora fără a implica titularul drepturilor de autor);

 

Utilizarea fragmentelor din materiale în care contextul se schimbă, fragmentele capătă un caracter ambiguu sau o nuanță disonantă, precum și orice prelucrare a materialului fără a fi oferită sursa originală – site-ul WWW.MEDPLATFORM.MD, și acordul scris prealabil al Titularului drepturilor de autor;

 

Utilizarea comercială a materialelor, adică utilizarea unui anumit material selectat pe site integral sau a unui fragmentul a acestuia în scopul comercializării dreptului de accesare a acestui material sau acordarea de drepturi terților.

 

5. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

5.1. Prin înregistrarea pe Site, Utilizatorul prin astfel de acțiuni confirmă consimțământul său pentru prelucrarea de către Titularul drepturilor de autor a datelor sale personale, date personale care nu sunt speciale sau biometrice, inclusiv numele de familie, prenumele, patronimicul, adresa, educația, profesia , informații de contact (telefon, fax, poștă electronică, adresă poștală), fotografii, date despre utilizator (informații despre locație, tip și versiune a sistemului de operare, tip și versiune a browserului, tipul dispozitivului și rezoluția ecranului său; sursa de unde utilizatorul a venit pe site, de pe ce site sau prin ce reclamă; limba sistemului de operare și browser; ce pagini deschide utilizatorul și pe ce butoane face clic utilizatorul; adresa ip) alte alte informații. Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă colectarea, sistematizarea, acumularea, clarificarea, actualizarea, modificarea, utilizarea, distribuirea, transferul, inclusiv transfrontaliere, depersonalizarea, blocarea, distrugerea, stocarea nedeterminată) și orice alte acțiuni (operațiuni) cu date cu caracter personal . Stocarea datelor cu caracter personal înregistrate pe hârtie se efectuează în conformitate cu Legea Nr. 133 din 08-07-2011 cu Privire la Protecția Datelor cu Caracter Personal  și cu alte acte legislative de reglementare în domeniul arhivării și stocării arhivelor.

 

5.2. Datele personale nu sunt disponibile publicului.

 

5.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează pentru a înregistra Utilizatorul pe Site cu trimiterea ulterioară către Utilizator a mesajelor de poștă electronică și a notificărilor prin SMS, inclusiv a conținutului publicitar; analiza acțiunilor Utilizatorului pe Site și funcționarea Site-ului.

 

5.4. Baza pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este: Legea Nr. 133 din 08-07-2011 cu Privire la Protecția Datelor cu Caracter Personal ;Carta titularului drepturilor de autor, prezentul acord.

 

5.5. Data emiterii consimțământului pentru prelucrarea datelor personale ale Utilizatorului este data trimiterii formularului web de înregistrare de pe Site. Datele cu caracter personal sunt prelucrate până la primirea unei revocări a permisiunii de la Utilizator de a prelucra datele sale personale în conformitate cu clauza 5.9. din prezentul acord sau încetarea activităților titularului drepturilor de autor. Consimțământul este valabil pe termen nelimitat.

 

5.6. Titularul drepturilor prelucrează datele personale ale participanților în strictă conformitate cu principiile și regulile stabilite prin Legea Nr. 133 din 08-07-2011 cu Privire la Protecția Datelor cu Caracter Personal inclusiv respectarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu

 

caracter personal în timpul prelucrării lor , inclusiv cerințele de protecție stabilite de Legea Nr. 133 din 08-07-2011 cu Privire la Protecția Datelor cu Caracter Personal. Transferul datelor personale ale Utilizatorului către terți se efectuează în cazurile stabilite prin documentele de reglementare ale autorităților superioare și legislația Federației Ruse.

 

5.7. Prelucrarea datelor personale ale Utilizatorului poate fi efectuată utilizând instrumente de automatizare și / sau fără utilizarea instrumentelor de automatizare în conformitate cu legislația actuală a Republicii Moldova.

 

5.8. Utilizatorul, la cerere scrisă, are dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor sale personale (în conformitate cu Legea Nr. 133 din 08-07-2011 cu Privire la Protecția Datelor cu Caracter Personal.

 

5.9. Utilizatorul are dreptul de a revoca în orice moment permisiunea de a prelucra datele cu caracter personal prin trimiterea unei cereri scrise. Titularul drepturilor are dreptul de a continua prelucrarea datelor cu caracter personal fără consimțământul Utilizatorului dacă există motive specificate în Legea Nr. 133 din 08-07-2011 cu Privire la Protecția Datelor cu Caracter Personal 

 

5.9.1 Utilizatorul poate solicita stergerea contului de pe portalul MEDPLATFORM.MD prin email pe adresa admin@medplatform.md. Solicitarea va fi prelucrata manual iar utilizatorul va primi notificare drept confirmare a stergerii contului.